magen logo

קול מגן - מערכת ניהול קולות קוראים

קול מגן - מערכת לניהול קולות קוראים, פותחה והותאמה לצרכי הרשויות המקומיות המבקשות להגדיל את
הכנסותיהם באמצעות הגשת בקשות לתמיכה מגופים שונים.
מערכת זו הותאמה ופותחה על בסיס ניסיון רב שנצבר ב-30 שנות עבודה ברשויות מקומיות,
וראיה רחבה של הצרכים והאתגרים ברשות המקומית.
הצורך בבקרה ושיתוף פעולה בין המחלקות השונות ברשות, העלו את הצורך בפיתוח תוכנה שמטרתה
לייעל את תהליכי העבודה ולהגדיל את הכנסות הרשות ממיקור חוץ.

למי זה יכול להתאים?

שירותי המערכת:

חבילת בסיס

 • איתור ומיפוי קולות קוראים.
 • תקציר הקול קורא / מכרזים נשלח למחלקות ברשות.
 • קבלת הטפסים והמסמכים הנדרשים להגשה
  למילוי חומר מקצועי באופן עצמאי.

חבילת פרימיום

 • איתור ומיפוי קולות קוראים.
 • תקציר הקול קורא / מכרזים.
 • קבלת הטפסים והמסמכים הנדרשים
  להגשה עם פרטי הרשות למילוי חומר מקצועי.
 • ייעוץ וליווי של המחלקות ברשות, הכנת חומר מקצועי,
  דוחות תקציב והגשת הבקשה.
 • כניסת משתמשים באזור אישי למערכת
  קול מגן לניהול קולות קוראים ותקציבים​.
 • הגשת בקשות במערכות השונות, ליווי צמוד
  של המחלקות המטפלות ברשות ובירורים מול המשרדים השונים.